Дума Описание
жерав мн. жерави, (два) жерава, м.
Едра прелетна блатна птица, с дълги крака и шия, с рехава опашка, която се среща навсякъде.