Дума Описание
женоря само мн.
Разг. Пренебр. Много жени, обикн. събрани на едно място.