Дума Описание
женомразец мн. женомразци, м.
Мъж, който мрази жените.