Дума Описание
женище мн. женища, ср.
1. Едра, снажна или дебела жена (в 1 знач.).
2. Лоша, свадлива жена (в 1 знач.).