Дума Описание
женичка мн. женички, ж.
Хубава, добра жена; любима жена.