Дума Описание
женен женена, женено, мн. женени, прил.
1. Който е встъпил в брак. Женен е два пъти.
2. Който живее в съпружески връзки. Аз съм женен човек, прибирам се рано.