Дума Описание
жена мн. жени, ж.
1. Човек от противоположния на мъжа пол в зряла възраст. Равноправие между мъжа и жената.
2. Омъжено лице от този пол. Събираха се жени с малки деца.
3. Съпруга. Тя е моя жена.
• Жената. Разг. Моята съпруга. Жената остана вкъщи.