Дума Описание
желирам желираш, несв. и св.
1. Какво. Покривам, обикн. сладкиш, с желе. Желирам торта.
2. Правя на желе. Ще желирам един компот.
— желирам се. Ставам на желе. След 6 часа кремът ще се желира.