Дума Описание
железо- Първа съставна част на сложни думи със значение:
1. Който е свързан с желязо: железобетон, железодобив.
2. Който е свързан транспорта по железниците: железопътен.