Дума Описание
железопътен железопътна, железопътно, мн. железопътни, прил.
Който се отнася до железен път или до железници. Железопътна станция. Железопътно управление.