Дума Описание
железобетон само ед.
Строителен материал - бетон с желязна арматура.
// прил. железобетонен, железобетонна, железобетонно, мн. железобетонни.