Дума Описание
железничарство само ед.
Работа, професия на железничар.