Дума Описание
железничар железничарят, железничаря, мн. железничари, м.
Служител или работник в железопътния транспорт.
// прил. железничарски, железничарска, железничарско, мн. железничарски.