Дума Описание
железница мн. железници, ж.
1. Остар. Релсов път, по който се движат влакове. Тогава прокараха железницата.
2. Остар. Влак.
3. Само мн. Ведомството на железопътния транспорт. Дирекция на железниците.
4. Организация и служба на железопътния транспорт, както и самият транспорт. Работи по железниците.