Дума Описание
железен желязна, желязно, мн. железни, прил.
1. Който е направен от желязо. Железен прът. Желязна ос.
2. Който съдържа желязо. Желязна руда. Железен сулфат.
3. Предназначен за работа с желязо. Желязно масло.
4. Остар. Метален. Железни пари. Железни вилици.
5. Прен. Много здрав, издръжлив физически и нравствено. Железни мускули. Желязна воля.
• Железен път. Железопътна линия.