Дума Описание
железарство само ед.
Занаят на железар.