Дума Описание
железария само ед.
Много железни предмети или железни части заедно. Работилницата беше пълна с железария. Едра железария. Дребна железария.