Дума Описание
желатин само ед.
Прозрачно белтъчно вещество от животински произход, без мирис и вкус, чийто разтвор след охлаждане преминава в пихтиесто състояние, с приложение във фотографията, кулинарията и др.
// прил, желатинов, желатинова, желатиново, мн. желатинови.