Дума Описание
желан желана, желано, мн. желани, прил.
1. Който силно се желае, очаква; любим. Желан гост. Желан ден.
2. Който трябва да стане; търсен, желателен. Желана професия.