Дума Описание
жезъл мн. жезли, (два) жезъла, м.
Украсена тояга - символ на власт, звание, заслуги. Царски жезъл. Патриаршески жезъл.