Дума Описание
жежък жежка, жежко, мн. жежки, прил. Разг.
1. Много горещ, напечен. Жежък ден.
2. За чувства, думи и под. — пламенен, горещ.