Дума Описание
жега само ед.
1. Парлива горещина на нагрят от слънцето въздух; зной. Навън е голяма жега.
2. Горещина, нажежен въздух, не от слънце. Голяма жега е в тази стая, изключете печката.
• Големи жеги. Продължителен или многократно повтарящ се период на жега.