Дума Описание
жасмин само ед.
Декоративен храст с бели ароматни цветове.
// прил. жасминов, жасминова, жасминово, мн. жасминови.