Дума Описание
жарък жарка, жарко, мн. жарки, прил.
1. Много горещ, зноен; като жар. Жарко слънце. Жарък ден.
2. Прен. Страстен, горещ, пламенен.
// нареч. жарко.