Дума Описание
жарсе само ед.
Вид трикотажна материя за дрехи.
// прил. жарсен, жарсена, жарсено, мн. жарсени.