Дума Описание
жардиниера (фр. jardiniere от jardin 'градина')
Поставка за отглеждане на декоративни растения в домашни условия.