Дума Описание
жаргон само ед.
1. Спец. Говор на социална група (ученици, войници), отличаващ се с експресивни думи и изрази — чужди, диалектни, новообразувани, преосмислени; сленг.
2. Спец. Говор на професионален кръг, отличаващ се с термини и новообразувани думи и изрази, създадени, за да не бъдат разбирани от всички или заради краткост. Жаргон на крадците. Журналистически жаргон.
// прил. жаргонен, жаргонна, жаргонно, мн. жаргонни.