Дума Описание
жарава само ед.
Множество разгорени въглени без пламък.