Дума Описание
жар жарта, само ед., ж. и жар, жарът, жара, само ед., м.
1. Обикн. ж. Множество горещи въглени без пламък, жарава. Бъркам жарта в печката.
2. Прен. Само м. Горещина от слънцето: жега, зной. Жар се сипе от небето.
3. Прен. Само ж. Страст, увлечение, пламък. Работи с жар.