Дума Описание
жандармерия само ед.
1. Военнополицейска организация за опазване на обществения ред.
2. Истор. Военнополицейска служба, създадена в България през 1944 г. за борба с нелегалните комунистически групи.