Дума Описание
жандарм мн. жандарми, м.
1. Жандармерист.
2. Прен. Който налага волята си с военна сила. Световен жандарм.