Дума Описание
жалък жалка, жалко, мн. жалки, прил.
1. Който предизвиква съжаление, състрадание — нещастен, окаян; мизерен, нищожен, невзрачен. Беше жалък е тези стари дрехи.
2. Който буди презрение, отвращение. Жалък предател.