Дума Описание
жалостив жалостива, жалостиво, мн. жалостиви. прил.
1. Който може да изпитва жал; състрадателен, милостив.
2. Жален, тъжен.
// нареч. жалостиво.