Дума Описание
жалост жалостта, само ед., ж.
Скръб, мъка, жал.
// прил. жалостен, жалостна, жалостно, мн. жалостни.
• За жалост. За съжаление.