Дума Описание
жаловит жаловита, жаловито, мн. жаловити. прил.
1. Който изразява жал, скръб. Жаловит вик.
2. Който изпитва или може да изпитва жал, скръб.