Дума Описание
жално нареч.
С жал, мъка, тъга, скръб. Гледам жално.
• Жално ми е. Изпитвам жал. Жално ми е за нея, че е много бедна.
• Става ми жално. Започвам да изпитвам жал.