Дума Описание
жалко нареч.
1. За съжаление, за жалост. Жалко, че не дойде.
2. С предлог за. За изразяване на съжаление. Жалко за парите.