Дума Описание
жален жална, жално, мн. жални, прил.
1. Който е изпълнен с жал; изразява жал. Жален глас. Жална песен.
2. Който предизвиква жал. Жална картина.