Дума Описание
жалба мн. жалби, ж.
1. Скръб, мъка, жал.
2. Обикн. мн. Изразяване на глас на скръб, жал, мъка; изказване на недоволство, оплакване от някого или от нещо. Всеки ден трябва да слушам жалбите и от сина ѝ.
3. Устно или писмено оплакване от нередности с молба да бъдат отстранени; тъжба. Подавам жалба.