Дума Описание
жакерия (фр. jacquerie по собств. Jacques 'Жак' - прякор на селяните във Франция)
Ист. Спонтанно селско антифеодално въстание във Франция през 1358 г.