Дума Описание
жак (англ. jack)
Техн. Приспособление за създаване на електрическа връзка при звуковъзпроизвеждане, звукозапис, телефонни връзки и др.