Дума Описание
жажда само ед.
1. Желание, чувство на потребност да се пие вода.
2. Прен. С предлога за. Силно желание за нещо. Жажда за любов/ за знания.