Дума Описание
жабурняк мн. жабуняци, (два) жабуняка, м.
1. Само ед. Водно растение във вид на дълги зелени влакна, което покрива застояли сладки води.
2. Застояла зеленясала вода.