Дума Описание
жабок мн. жабоци, (два) жабока, м.
1. Мъжка жаба.
2. Прен. Пренебр. Надут, високомерен човек, обикн. без реални основания. Какъв жабок, ще се пръсне.