Дума Описание
жаба мн. жаби, ж.
Дребно, безопашато земноводно животно с дълги задни крака за скачане и/или за плуване, най-често зелено или кафяво.
• Гръдна жаба. Болест на сърцето; стенокардия.