Дума Описание
екс- Първа съставна част на думи със значение бивш, напр. ексминистър, експрезидент, ексшампион.