Дума Описание
експерт мн. експерти, м.
Специалист, натоварен да даде заключение при разглеждане на въпрос, който е в неговите компетенции.
// прил. експертен, експертна, експертно, мн. експертни. Експертен съвет. Експертна оценка.