Дума Описание
експекторанс и експекторант (фр. expectorant но лат. expectoro по екс- + pectus, -otis 'гърди')
Фарм. Средство за прочистване на гърдите; отхрачващо средство.