Дума Описание
експедиция мн. експедиции, ж.
1. Само ед. Експедиране.
2. Служба за експедиране.
3. Далечно пътуване на група лица, натоварени със специална задача (научноизследователска, военна и др.).
4. Самата група участници в такова пътуване.