Дума Описание
експедитор мн. експедитори, м.
Лице, което се занимава с експедиране на кореспонденция, стока.
// прил. експедиторски, експедиторска, експедиторско, мн. експедиторски.